Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kwiatkowski Andrzej
Andrzej Józef Kwiatkowski
ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015

Biogram

W drugiej połowie lat 80. zajmował się drukowaniem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Od sierpnia 1984 do marca 1985 r. prowadził w Warszawie drukarnię, w której drukowany był m.in. „Tygodnik Mazowsze”. 4 marca 1985 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie śledczym gdzie przebywał do 10 października 1985 r. Wyrokiem sądu został skazany na rok pozbawienia wolności i przepadek dowodów rzeczowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej