Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lidia Marta Stankiewicz
ur. w 1938 roku w m. Limanowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

Była współorganizatorką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności w podziemnych strukturach związku, za co decyzją wydaną przez KWMO w Katowicach została internowana 29 sierpnia 1982 r. Do 18 listopada 1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN