Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Boksa Zdzisław
Zdzisław Boksa
ur. w 1950 roku w m. Ziębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Został skierowany na przeszkolenie wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN