Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czapski Andrzej
Andrzej Antoni Czapski
ur. w 1954 roku w m. Tuczna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Od 1 lipca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białej Podlaskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia1981 r. przebywał Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Po zwolnieniu z internowania do 1989 roku prowadził działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Od 1987 roku działał w Diecezjalnym Komitecie Charytatywno-Społecznym przy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. Podczas wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. był kandydatem do senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989 t. 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN