Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piątkowski Andrzej
Andrzej Piątkowski
ur. w 1943 roku w m. Szczukowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017

Biogram

Był założycielem związku NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa „Samopomoc Chłopska” w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. zajmował się drukowaniem i kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie Kielc. W mieszkaniu Andrzeja Piątkowskiego miały miejsce liczne rewizje. Podczas jednej z nich funkcjonariusze SB znaleźli nielegalne wydawnictwa m.in. „Wola”, „CDN”, „Solidarność”, „WiS”. Dnia 16 stycznia 1986 r. został przesłuchany przez funkcjonariuszy SB WUSW w Kielcach. Współpracował z działaczami „Solidarności Walczącej”, Kieleckiego Komitetu Oporu Społecznego oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczył w spotkaniach patriotycznych i religijnych z udziałem działaczy zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej