Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopeć Krzysztof
Krzysztof Stefan Kopeć
ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Jako student fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik manifestacji ulicznych oraz niezależnych obchodów rocznicowych, w związku z udziałem w których był zatrzymywany i karany grzywnami (m. in. po manifestacji w dniu 11 listopada 1982 r. oraz mszy świętej w katedrze wawelskiej w dniu 3 maja 1986 r.)
Zaangażowany w kolportaż prasy drugoobiegowej. Począwszy od 1985 r. związany z Ruchem „Wolność i Pokój”. W maju 1988 r. zainicjował protest pracowników Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014
M. Lewandowski, M. Gawlikowski, "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie, Stan wojenny 1981-1982", Kraków 2011

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN