Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Barbaro de Bogdan
Bogdan Jerzy Barbaro de
ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

W 1969 r. był podejrzany o zorganizowanie akcji ulotkowej w rejonie Sukiennic na Rynku Głównym w Krakowie. W dniu 3 maja 1986 r. został zatrzymany prewencyjnie na 48 godzin i osadzony w areszcie WUSW w Krakowie, w związku z planowaną przez opozycję manifestacją z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Akademii Medycznej i Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, której głównym zadaniem była pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych oraz opieka medyczna dla osób jej potrzebujących. Ponadto uczestniczył w kolportażu bezdebitowych wydawnictw na terenie Kliniki Psychiatrii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Stan wojenny w Małopolsce w relacji świadków, oprac. Z. Solak, J. Szarek, Kraków 2001

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN