Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Wiszowaty
ur. w 1963 roku w m. Stawiski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Zbigniew Wiszowaty od 1980 r. należal do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. nadal aktywnie działał w podziemnych strukturach „S” przy Stoczni Gdańskiej.
Zajmował się kolportażem prasy bezdebitowej oraz uczestniczył w jej drukowaniu w podziemnej drukarni znajdującej się przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Zbierał składki dla represjonowanych pracowników Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w licznych demonstracjach antyrządowych. 
W roku 1988 r. brał czynny udział w strajkach majowym i sierpniowym w Stoczni Gdańskiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków