Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Henryk Adamczyk
ur. w 1936 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017

Biogram

Jerzy Henryk Adamczyk pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność organizacji „Brygady Biało-Czerwone”, która została utworzona w styczniu 1982 r. przez członków Komisji Interwencyjnej Zarządu Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność”. Brał udział w redagowaniu i kolportażu na terenie Kętrzyna ulotek sygnowanych przez tę organizację. Współpracował z Charytatywnym Punktem Pomocy dla Więźniów i Internowanych, który został powołany przy kościele św. Józefa w Olsztynie. Do 1986 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Z. Złakowski, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych (1981-1989), Olsztyn 2001.
R. Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
A. Górska – Klepacka, „ SB na tropach Solidarności”, Olsztyn 2007.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN