Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nikodem Walentyna
Walentyna Józefa Nikodem
ur. w 1922 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016

Biogram

W latach 80. była aktywną działaczką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prowadziła działalność opozycyjną polegającą na kolportowaniu prasy niezależnej i wydawnictw m.in. pism: Biuletyn MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Ku wolnej Polsce” i „Solidarność Walczącą” oraz bezdebitów sygnowanych przez wydawnictwa Spotkania i Officyna Liberałów. W związku z prowadzoną działalnością w latach 1983-1986 była inwigilowana organy bezpieczeństwa państwa poprzez stosowanie wobec niej podsłuchu telefonicznego i kontroli korespondencji.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN