Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosława Maria Drążek
ur. w 1960 roku w m. Skępe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

Mirosława Drążek w latach 1982-1988 prowadziła działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Torunia. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, udostępniała pomieszczenia w swoim mieszkaniu na skład książek podziemnego wydawnictwa "Kwadrat" oraz wykonywała prace introligatorskie dla powyższego wydawnictwa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków