Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Turski Leszek
Leszek Turski
ur. w 1953 roku w m. Kamień Rymański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Leszek Turski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu. W związku pełnił funkcję sekretarza, prowadził biuro informacyjne oraz kolportował związkowe biuletyny. Z powodu tej działalności o charakterze opozycyjnym w dn. 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe w tej jednostce nie miało nic wspólnego  z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. W dn. 03.02.1983 r. Pan Leszek Turski został zwolniony z ćwiczeń wojskowych. Z uwagi na swoją działalność o charakterze opozycyjnym był w okresie od 14.08.1983 r. do 05.09.1984 r. inwigilowany przez Wydział V RUSW w Kołobrzegu w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „San”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN