Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pernach Maria
Maria Pernach
ur. w 1939 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2016

Biogram

W latach 1978-1981 współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. W sierpniu 1980 r. była współzałożycielką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości oraz przewodniczącą Komisji Zakładowej. Z powodu odmowy zrzeczenia się przynależności do NSZZ „Solidarność” w styczniu 1982 r. została zwolniona z pracy. W latach 1981-1986 współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym przy kościele św. Marcina. W latach 1983-1989 w ramach działalności kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu oraz we współpracy z miesięcznikiem „Baza”, organizowała pomoc materialną dla osób więzionych z powodów politycznych i ich rodzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN