Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hady Marian
Marian Kazimierz Hady
ur. w 1950 roku w m. Rudnik nad Sanem
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność w rzeszowskich struktur NSZZ „Solidarność”. Został internowany 31 grudnia 1981 r. Do 19 lutego 1982 r., przebywał w ośrodku przy Areszcie Śledczym w Rzeszowie oraz w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. W okresie od listopada 1982 r. do stycznia 1983 r. odbył ćwiczenia w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, z których zwolniony został ze względu na stan zdrowia. Szkolenie to nie miało to jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN