Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Burzyński Zdzisław
Zdzisław Stanisław Burzyński
ur. w 1941 roku w m. Rzerzęczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz członkiem Konfederacji Polski Niepodległej w Częstochowie. Za swoją działalność związkową i polityczną został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 29 kwietnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, zaś w oraz w okresie od 8 maja 1982 r. do 29 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN