Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cisak Jan
Jan Dominik Cisak
ur. w 1951 roku w m. Komarów Osada
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ RI „Solidarność” od 1981 r. do 1989 r. na terenie gminy Komarów. W grudniu 1982 roku i styczniu 1983 roku brał udział w akcji pomocy żywnościowej i finansowej dla osób zwolnionych z pracy za działalność opozycyjną w czasie trwania stanu wojennego. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych, w kolportażu ulotek i uroczystościach religijnych w intencji „Solidarności”. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w gminie Komarów był w latach 1983-1988 inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. Był zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzano przeszukania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Eugeniusz Wilkowski Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009