Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chrząstek Adam
Adam Marek Chrząstek
ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elekromontaż 2” w Krakowie (PPiMUEB). Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. Zaangażowany w działalność zakładowych struktur niezależnego Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Uczestnik manifestacji (raniony granatem z gazem łzawiącym podczas demonstracji w dniu 13 października 1982 r.) Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
W latach 1985-89 zaangażowany w działalność podziemnej drukarni w Krakowie przy ul. Pędzichów, drukując ulotki, kalendarze, znaczki i plakaty na potrzeby podziemnych struktur „Solidarności”.
Organizator niezależnych spotkań z działaczami opozycji. Brał udział w przygotowaniu oprawy przedstawień, wystawianych przez niezależną grupę teatralną działającą przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – Bieńczycach (Arka Pana).
W 1989 r. zaangażowany w prowadzenie kampanii przedwyborczej Komitetu Obywatelskiego.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

A. Grajewski, A. Kasprzykowski, "Czas próby. "Solidarność" na Podbeskidziu", Bielsko - Biała 2005
M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "No future! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014
A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
G. Surdy, K. Brozek, "Solidarność Walcząca we wspomnieniach", Kraków 2018
ks. A. Zwoliński, "Niepokorne duszpasterstwo w Rabce w czasie stanu wojennego", "Zeszyty Rabczańskie" nr 3-4/2015
M. Siwiec - Cielebon, "Stan wojenny czyli Zima Wasza!", "Wadoviana", t. 11 (2008)