Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Piotr Miotke
ur. w 1951 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Jerzy Miotke pracował w Dziale Wynalazczości Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r. na terenie zakładu pracy, działał w podziemnych strukturach „Solidarności”, był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej, brał udział w niezależnych obchodach i manifestacjach patriotycznych. Był zaangażowany w kolportaż ulotek oraz nielegalnych wydawnictw m. in. „Poza układem”, „Czas”, SW Stoczni Gdańskiej” sygnowany przez Tajną Komisję Zakładową Stoczni Komuny Paryskiej oraz „Solidarność Walczącą”, które odnaleziono w wyniku przeszukania jego miejsca pracy oraz miejsca zamieszkania. W powyższej sprawie Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdyni dnia 28 kwietnia 1988 r., wydało orzeczenie o winie i ukarało grzywną w wysokości 50 tys. zł. Z uwagi na fakt utrzymywania ścisłych kontaktów z działaczami byłych struktur NSZZ „Solidarność” zastrzeżono mu wyjazdów zagranicznych w latach 1986-1990. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN