Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Radecka Joanna
Joanna Halina Radecka
ur. w 1942 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Joanna Radecka, z wykształcenia ekonomistka, była pracownikiem Biura Planowania Przestrzennego w Gdańsku oraz działaczką Komisji Ochrony Środowiska Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ ,,Solidarność’’, jak również ekspertką I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego nie zaprzestała działalności opozycyjnej. Włączyła się w prace podziemnej grupy opozycyjnej przygotowującej opracowanie „Nasze Dziś i Jutro”, będące analizą sytuacji oraz próbą sformułowania programu Związku działającego w warunkach konspiracyjnych. W wyniku kombinacji operacyjnej SB została zatrzymana, a następnie tymczasowo aresztowana i postawiona w stan oskarżenia. Była pozbawiona wolności w okresie od 23 grudnia 1982 r. do 30 lipca 1983 r., kiedy to została zwolniona na mocy amnestii. W następnych latach zaangażowała się w działalność ruchu „Wolność i Pokój”, uczestniczyła między innymi w głodówce protestacyjnej w marcu 1986 r., współorganizowała protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. 
W latach 1982-1984 zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN