Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Glapiński Andrzej
Andrzej Jerzy Glapiński
ur. w 1944 roku w m. Piwniczna Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014

Biogram

Od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił między innymi funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu, funkcję członka Prezydium związku przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach oraz członka Komisji Miedziowej Sekcji Rud Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1983 był jednym z inicjatorów powołania w Lubinie Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1982–1989 był przewodniczącym oddziału Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła w tym mieście. Brał także udział w organizacji Mszy za ojczyznę oraz w pracach Duszpasterstwa Rodzin. Działalność ta była powodem rozpracowywania go przez organy bezpieczeństwa państwa. W 1989 r. brał udział, jako członek Podzespołu ds. Górnictwa ze strony „Solidarnościowej”, w obradach okrągłego stołu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów