Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiskirski Andrzej
Andrzej Cezary Wiskirski
ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Aktywną działalność opozycyjną rozpoczął w okresie studiów na Politechnice Gdańskiej. Uczestniczył w wielu akcjach organizowanych przez Studencki Komitet Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. Był również sygnatariuszem petycji skierowanych do Rady Państwa PRL – w sprawie dokonanego przez organa MO przeszukania mieszkania Bogdana Borusewicza oraz w sprawie złagodzenia kary wymierzonej członkowi SKS Błażejowi Wyszkowskiemu. W latach 1977-1978 systematycznie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez KSS–KOR. Po powrocie z Wybrzeża do Torunia nawiązał bliskie kontakty z działaczami opozycyjnymi i aktywnie włączył się w tworzenie struktur organizacyjnych Związków Zawodowych. Został wybrany do Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”, w którym powierzono mu funkcję rzecznika prasowego. Zaangażował się w redagowanie czasopisma „Wolne Słowo”. Był również współorganizatorem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i tzw. marszu w obronie więzionych za przekonania. W miejscu pracy – Toruńskich Zakładach Półprzewodników „Mera” w Toruniu – zorganizował bibliotekę materiałów trudnodostępnych. Został internowany w 15 grudnia 1981 r. Do 7 kwietnia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1978-1979, a także po uchyleniu internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN