Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Romanowski Piotr
Piotr Tadeusz Romanowski
ur. w 1940 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014

Biogram

Piotr Romanowski pracował w Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej „Nowator”, był członkiem NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Wykorzystując materiały i urządzenia dostępne w swoim zakładzie pracy przygotowywał oraz kolportował ulotki o treści „antysocjalistycznej”. W czasie przygotowywania akcji ulotkowej związanej ze świętem 11 listopada, został dnia 28 października 1982 r. zatrzymany na skutek donosu jednego ze współkonspiratorów. Został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postępowanie toczyło się w trybie doraźnym na podstawie dekretu o stanie wojennym. 30 marca 1983 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem tegoż sądu z 10 maja 1983 r. został zwolniony warunkowo z odbywania reszty kary.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN