Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olszewski Krzysztof
Krzysztof Olszewski
ur. w 1961 roku w m. Świecie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Krzysztof Olszewski w latach 1980-1981, jako student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, działał w istniejącym na tej uczelni Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jego działalność w tym okresie koncentrowała się na druku i kolportażu Biuletynu NZS WSM pn. „Latarnia”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został relegowany z uczelni. W 1982 r. nawiązał kontakt z Bogdanem Borusewiczem i rozpoczął działalność w ramach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S”. 
W 1984 r. zorganizował podziemną drukarnię, która później przekształciła się w niezależne wydawnictwo Oficyna „Kształt”. Poza wydawnictwami historycznymi (m.in. Historia dwudziestolecia 1918-1939 P. Zaremby) w drukarni prowadzonej przez Krzysztofa Olszewskiego powstawały egzemplarze różnych biuletynów opozycyjnych, m.in. „Portowca”, „Tygodnika Solidarność” czy „Tygodnika Mazowsze” oraz wydawnictwa dla gdańskiego oddziału Solidarności Walczącej i RKK. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności