Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rozenberg Wawrzyniec
Wawrzyniec Rozenberg
ur. w 1947 roku w m. Gnojewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Wawrzyniec Rozenberg podczas Grudnia 1970 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku i protestach robotniczych na ulicach Gdańska. Od marca 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku na terenie stoczni. W okresie trwania stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, był skarbnikiem na Wydziale W-4 oraz w Tajnej Komisji Zakładowej zbierając składki na pomoc rodzinom represjonowanych, na prowadzenie działalności związkowej, na druk i kolportaż prasy podziemnej. 
W latach 1982-1989 był członkiem redakcji oraz autorem tekstów w pismach TKZ stoczni „Wiadomości”,  i „Północna”. W latach 1983-1988 doradzał Bractwu Oblatów św. Brygidy. 
W sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajku w stoczni oraz członkiem Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku   w ramach represji i szykan został zwolniony z pracy, a następnie powołany do wojska. Musiał się ukrywać, gdyż za odmowę służby wojskowej poszukiwano go listem gończym. 
W latach 1988-1989 był członkiem Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności