Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Adamczyk
ur. w 1934 roku w m. Nykiel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017

Biogram

Józef Adamczyk był pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu. W sierpniu 1980 r. był inicjatorem powstania NSZZ „Solidarność” i stał się jej aktywnym działaczem.  Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się ankietowaniem pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” na temat ich stosunku do b. NSZZ „Solidarność”, strajków i manifestacji ulicznych. W związku z prowadzoną działalnością funkcjonariusze KWMO w Toruniu przeprowadzili przeszukanie mieszkania Józefa Adamczyka i znaleźli nielegalne wydawnictwa wydane przez podziemne struktury b. NSZZ „Solidarność”. 2 listopada 1982 r. został zatrzymany, a następnie na mocy decyzji nr 296/82 z dnia 29.10.1982 r. wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu internowany w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, gdzie przebywał od dnia 4 listopada 1982 r. do 3 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN