Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bafeltowski Wojciech
Wojciech Janusz Bafeltowski
ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020

Biogram

Działalność opozycyjną rozpoczął już jako uczeń Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w demonstracjach patriotycznych, za co był zatrzymywany, przesłuchiwany i aresztowany. W marcu 1985 r. współorganizował protesty głodowe na rzecz uwolnienia marka Adamkiewicza, szczecińskiego działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Głodówka ta stała się inspiracją do powstania 14 kwietnia 1985 r. w Krakowie Ruchu „Wolność i Pokój”. W ramach przynależności do WiP uczestniczył w licznych akcjach organizowanych przez ruch. Były to m.in. marsz na grób Otto Schimka z Machowej k. Tarnowa w listopadzie 1985 r., gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a także marsze ekologiczne – po awarii elektrowni w Czarnobylu w 1986 r, oraz w sprawie zamknięcia Huty w podwrocławskich Siechnicach w 1988 r. W 1987 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń za odmowę przysięgi wojskowej. W tym samym roku uczestniczył w międzynarodowym proteście przeciw niszczeniu Karkonoszy, zatrzymany przez Wojska ochrony Pogranicza. Brał również udział w organizacji Międzynarodowego Seminarium Pokojowego przy ul. Żytniej w Warszawie. W 1988 r. wydano mu roczne zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej