Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janc Norbert
Norbert Janc
ur. w 1967 roku w m. Zambrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 60/2016

Biogram

Był współzałożycielem i został pierwszym drużynowym powstałej w 1984 r. IV Zambrowskiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego. Drużyna prowadziła działalność w ramach Związku Harcerstwa Polskiego jednocześnie ściśle współpracując z opozycyjnym Ruchem Harcerstwa Rzeczpospolitej, nawiązując do tradycji ruchu skautowego. W drużynie obowiązywała zakazana przez władze ZHP przysięga harcerska, uczestniczono w mszach świętych i uroczystościach religijnych, rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach do Częstochowy. Harcerze zambrowscy brali też udział w obchodach rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., malowali antykomunistyczne napisy na murach i kolportowali nielegalne wydawnictwa.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

T. Pamzo, Dumnie nosi czarne chusty… IV Zambrowska Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego w latach 1984-1993, [w:] Studia z dziejów harcerstwa, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2009