Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grzelka Jan
Jan Adam Grzelka
ur. w 1947 roku w m. Skurpie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017

Biogram

Jan Adam Grzelka, zatrudniony jako ślusarz w Stoczni Gdańskiej, uczestniczył w strajku w okresie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 1980 r. Od 1982 r. wszedł w skład tajnych struktur „Solidarności”, pełniąc funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej na wydziale S-3 Stoczni Gdańskiej, kontynuując tą działalność do 1989 r. 
Z uwagi na swoje zaangażowanie  w aktywność opozycyjną Jan Adam Grzelka 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia do 9. Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie nad Wisłą. Trzeba podkreślić, iż na terenie jednostki wojskowej panowały dramatyczne warunki bytowe. Pomimo mroźnej zimy żołnierzom rozkazano spać  pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy też podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Pan Jan Adam Grzelka został zwolniony z jednostki wojskowej w dniu 2 lutego 1983 r

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN