Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jarosław Andrzej Faściszewski
ur. w 1966 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Jarosław Faściszewski działał w opozycji komunistycznej od 1983 r. W latach 1983-1985 należał do Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Wraz z innym osobami brał udział w akcjach pisania haseł niepodległościowych na murach i budynkach. Kolportował niezależne czasopisma i ulotki, m.in. biuletyn RMN „Szaniec” i ”Sokół”. W związku z powyższym, w mieszkaniu p. Faściszewskiego Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukań, a on sam został zatrzymany w areszcie w Gorzowie Wielkopolskim.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków