Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bolewski Dariusz
Dariusz Stanisław Bolewski
ur. w 1956 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

W latach 80. pracował w Okręgowej Dyrekcji Centrali Produktów Naftowych (CPN) w Słupsku oraz w Zakładach Energetycznych w Słupsku. Był członkiem zakładowych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Kolportował ulotki i wydawnictwa o treści antysocjalistycznej. 10 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. 1636 w Chełmnie i przebywał tam do dnia 3 lutego 1983 r. Powołanie na ćwiczenia wojskowe nie było podyktowane względami obronności państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, lecz służyło walce z opozycją, polegającej na odizolowaniu przeciwników politycznych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Ponadto, po odbyciu ww. ćwiczeń wojskowych, w okresie trwania stanu wojennego wspólnie z innymi czołowymi działaczami „Solidarności” w Bydgoszczy zajmował się sporządzaniem i kolportażem ulotek o treści „antypaństwowej” oraz zbiórką pieniędzy dla osób internowanych, za co wielokrotnie był przesłuchiwany i zatrzymywany przez bydgoską Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1982-1989 Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec niego inwigilację w związku z „wrogą działalnością polityczną”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN