Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wachowiak Henryk
Henryk Marian Wachowiak
ur. w 1958 roku w m. Milicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

W lutym 1982 r. został członkiem podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, działającej na terenie Milicza, Krośnic i Cieszkowa w ramach struktur Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Dolnośląskiego i prowadził działalność opozycyjną do czasu rozwiązania Komitetu w maju 1989 r. W podziemiu działał jako kurier i łącznik, pobierał prasę i inne wydawnictwa ze skrzynek RKS i Solidarności Walczącej we Wrocławiu i przewoził do Milicza. Ponadto przewoził matryce i farby, z których drukowano wydawnictwa „Z dnia na dzień”, „Solidarność Dolnośląską” i „Solidarność Walczącą”. Zbierał składki związkowe i pieniądze przeznaczone na pomoc dla represjonowanych, przeprowadzał akcje ulotkowe i malowania haseł na terenie miasta Milicza i okolicznych wsi. Od 1986 r. pełnił funkcję skarbnika organizacji.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

T. Nowakowski, Solidarna Ziemia Milicka 1980-1990, Milicz 2010