Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Błażej Józef Kaczmarczyk
ur. w 1954 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Błażej Kaczmarczyk będąc członkiem NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych aktywnie działał w strukturach związkowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się w druk i kolportaż nielegalnych ulotek, udostępniając swoje mieszkanie do ich produkcji. Organizował zbiórki pieniężne, celem niesienia pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. 
Prowadzenie działalności opozycyjnej w warunkach stanu wojennego było przyczyną internowania Pana Błażeja Kaczmarczyka w okresie od 15. X-9 XII 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności politycznej konsekwentnie głosząc swoje poglądy polityczne i negatywny stosunek do władz PRL. 
Z racji prowadzenia powyższej działalności Pan Błażej Kaczmarczyk na przestrzeni 1983-1988. podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Wśród form zastosowanych wówczas represji były m.in. wielokrotne wezwania na rozmowy ostrzegawcze oraz  zaangażowanie osobowych źródeł informacji w celu dostarczania wiadomości o wszelkich działaniach Pana Błażeja Kaczmarczyka.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej