Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zrałek Marek
Marek Zdzisław Zrałek
ur. w 1947 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Był jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Koła NSZZ „Solidarność” w Instytucie Fizyki na UŚ. Na uczelni w ramach „Wszechnicy Górnośląskiej” współorganizował spotkania z działaczami opozycji, udzielał wsparcia członkom NSZZ oraz brał udział w strajkach na Uniwersytecie Śląskim. Ponadto organizował pomoc dla rodzin osób internowanych. Został internowany 8 stycznia 1981 r. i osadzony początkowo w areszcie w Katowicach, następnie w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju oraz Uhercach. Wolność odzyskał 25 czerwca 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1986.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN