Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Frelich Jerzy
Jerzy Stefan Frelich
ur. w 1941 roku w m. Jankowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, był jednym z inicjatorów tworzenia nielegalnych struktur związkowych na terenie Rybnika. Z uwagi na tę aktywność został internowany 18 czerwca 1982 r. i umieszczony w areszcie przy KWMO w Katowicach. Do 2 grudnia 1982 r. był przetrzymywany w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia Internowanych: w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. Po zwolnieniu był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN