Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krupa Henryk
Henryk Stefan Krupa
ur. w 1946 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Energomontażowym Przemysłu Węglowego w Chorzowie. Został internowany na mocy decyzji o internowaniu z dnia 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. Został zwolniony z internowania na mocy decyzji o uchyleniu internowania z dnia 19 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej