Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymańska Zofia
Zofia Barbara Szymańska
ur. w 1938 roku w m. Unisław Pomorski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

W 1980 r. była współzałożycielką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie „Uzdrowisko” w Kołobrzegu, należała do ścisłego kierownictwa związku w zakładzie pracy. Działała w Biskupim Komitecie Pomocy, brała udział w redagowaniu i kolportażu pisma „Koł”, w okresie letnim organizowała w Kołobrzegu i jego okolicach kwatery wczasowe dla działaczy opozycyjnych z innych części kraju. Zaangażowała się w działalność „Klubu Inteligencji Katolickiej" w Kołobrzegu. W związku ze swoją aktywnością była kontrolowana i inwigilowana w latach 1982-1988, wielokrotnie poddawana tzw. „rozmowom ostrzegawczym”, mimo to nadal utrzymywała kontakty z członkami „Solidarności” i prowadzała działalność opozycyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

E. Stępień, Kołobrzeg twierdza "Solidarności", Kołobrzeg 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN