Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kasprzyk Rafał
Rafał Wojciech Kasprzyk
ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017

Biogram

Przed wprowadzeniem stanu wojennego był działaczem i ekspertem NSZZ „Solidarność”. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. współorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Został internowany 28 stycznia 1982 r. Do 23 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Po zwolnieniu z internowania prowadził aktywną działalność w ramach Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” (1983 r.), Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” (l. 1984-1989), Duszpasterstwa Świata Pracy (1986 r.), Społecznego Komitetu Nauki przy UŁ (l. 1983-1987). Zajmował się redakcją artykułów, kolportażem nielegalnych wydawnictw, prowadził prelekcje, organizował spotkania opozycji. Był doradcą komitetu strajkowego w Zakładach Tkanin Technicznych w Pabianicach i w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (styczeń-luty 1989 r.). W związku ze swoją działalnością pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN