Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Figiel
ur. w 1948 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

Pracownik lokomotywowni PKP w Lublinie. Od 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”, wszedł w skład Prezydium Rady Zakładowej oraz Komisji Zakładowej Węzła PKP w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, zbierał składki, uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach podziemnych struktur „Solidarności”. W dn. 21.06.1982 r. został zatrzymany oraz internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, gdzie przebywał do dn. 22.07.1982 r. Po internowaniu nadal  działał w opozycji, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, jako członek Duszpasterstwa Kolejarzy organizował uroczystości związane z rocznicą strajku kolejarzy w lipcu 1980 r. Z ramienia Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarność” był w latach 1984-1986 jednym z organizatorów kolonii dla dzieci pracowników PKP, pod nazwą Wakacje z Bogiem. W dn. 03.03.1989 r. wszedł w skład Komisji Zakładowej Węzła PKP Lublin.   Działalność Pana Zbigniewa Figla spowodowała, że w okresie 1980-1989 był inwigilowany, w jego mieszkaniu dokonano przeszukania, zastrzeżono możliwość jego wyjazdu zagranicznego, był zatrzymany na 48 godzin oraz przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN