Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Werner Andrzej
Andrzej Werner
ur. w 1954 roku w m. Błaszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014

Biogram

Pan Andrzej Werner był działaczem NSZZ „Solidarność”. 
W dniach 13 XII 1981 r.- 23 XII 1981 r., brał czynny udział w strajku w Hucie „Katowice”, gdzie pełnił funkcję członka Komisji Strajkowej. 
Ponadto zaangażował się w udzielanie pomocy rodzinom osób internowanych. Za czynną działalność opozycyjną Pan Andrzej Werner był internowany w okresie od 10 V 1982 r. do 24 VII 1982 r. Przebywał w  w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej