Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dzik Władysław
Władysław Jan Dzik
ur. w 1944 roku w m. Kałusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Pan Władysław Dzik w okresie od 28 VIII-3 ix 1980 r. był uczestnikiem strajku w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu - Zdroju. Podczas strajku i pacyfikacji kopalni w Jastrzębiu - Zdroju w dniach 13-15 XII 1981 r., jako lekarz z własnej inicjatywy udzielał pomocy medycznej strajkującym górnikom, ponadto podejmował działania mające na celu zabezpieczenie dowodów świadczących o użyciu broni palnej przez oddziały pacyfikujące kopalnie (zabezpieczenie pocisków usuniętych z ciał rannych górników). 
Udzielał pomocy medycznej internowanym w Jastrzębiu-Szerokiej oraz ich rodzinom. 
Pomimo grożących sankcji podejmował decyzję o jak najdłuższej hospitalizacji chorych w szpitalu, celem uniemożliwienia zabrania ich do więzienia bądź na przesłuchania. 
W strukturach podziemnej „Solidarności” działał od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków