Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ślęzak Marcin
Marcin Tomasz Ślęzak
ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Instruktor harcerski, drużynowy w szczepie „Szarej Siódemki” – 7 KDH.
W latach 1983-89 zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). 
W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej wdrażał model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, rozwinięty poprzez dorobek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Organizator udziału harcerzy w niezależnych obchodach święta 11 Listopada w katedrze wawelskiej. 
Związany z działalnością Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. Św. Idziego w Krakowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Hausner, M. Kapusta, "Harcerstwo duchowej niepodległości", Kraków 2009