Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Głowik Konrad
Konrad Krzysztof Głowik
ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017

Biogram

Od 1980 r., podczas studiów na Politechnice Warszawskiej, aktywnie włączył się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Stał na czele Komisji Wydziałowej, wszedł w skład Rady Koordynacyjnej na PW, brał udział w strajkach studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od 1982 r. brał udział w drukowaniu „Tygodnika Wojennego”, a w latach 1982-1989 był związany z Grupami Oporu „Solidarni”, gdzie zajmował się działalnością poligraficzną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN