Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosław Kuczyński
ur. w 1965 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

W latach 80. angażował się kolportaż ulotek. Od 1986 r., po zatrudnieniu w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie”, wstąpił do zorganizowanej grupy opozycyjnej, której celem była działalność podziemna polegająca na zbieraniu funduszy z przeznaczeniem na druk ulotek oraz pomoc represjonowanym. W sierpniu 1988 r. wziął udział w zorganizowaniu i zabezpieczeniu strajku na KWK „Jastrzębie”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków