Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rudnicki Marek
Marek Rudnicki
ur. w 1948 roku w m. Łańcut
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019

Biogram

Pan Marek Rudnicki był lekarzem w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W grudniu 1980 r. wszedł w skład prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na wyżej wymienionej uczelni.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do nieformalnej grupy byłych aktywistów związkowych. Działał w tajnej Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. 
W latach 1982-1987 był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym w Katowicach. W jej ramach prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność, polegającą na organizowaniu pomocy medycznej osobom internowanym, represjonowanym oraz ich rodzinom, ponadto był zaangażowany w kolportaż prasy podziemnej. 
Z uwagi na swoją aktywność w powyższych strukturach, Pan Marek Rudnicki miał wielokrotnie zastrzegane wyjazdy zagraniczne, co uniemożliwiało mu rozwój kariery zawodowej. 
W 1989 r. Pan Marek Rudnicki wyjechał na stałe do USA. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN