Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Małecki Roman
Roman Stanisław Małecki
ur. w 1961 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

W latach 1982-1984 prowadził działalność w konspiracyjnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz sporządzał i rozpowszechniał nielegalne pismo „Podziemne Studentów Trójmiasta >>Latarnia<<”, kolportował także inne wydawnictwa, które władze określały jako wrogie panującemu ustrojowi. W dniu 16 marca 1984 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania jego pokoju w domu studenckim, w którym odnaleziono bezdebitowe wydawnictwa. Zatrzymano go na mocy decyzji Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 17 marca 1984 r. i tymczasowo aresztowano. Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku z dnia 17 lipca 1984 r.,  postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku areszt tymczasowy uchylono.  Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone 10 września 1984 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN