Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zdziarski Krzysztof
Krzysztof Grzegorz Zdziarski
ur. w 1968 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015

Biogram

Ks. Krzysztof Zdziarski w latach 1986-1989 był aktywnym działaczem młodzieżowej niepodległościowej organizacji pn. Federacja Młodzieży Walczącej w Szczecinie. 
Będąc uczniem, swoją aktywność antysystemową przejawiał na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie poprzez kolportowanie niezależnej prasy, organizowanie apeli patriotycznych oraz namawianie uczniów do rezygnacji z udziału w pochodach pierwszomajowych.
Za rozpowszechnianie antysocjalistycznych ulotek na terenie szkoły i miasta Szczecina, w miejscu zamieszkania ks. Krzysztofa Zdziarskiego, funkcjonariusze SB przeprowadzali rewizje oraz  kilkakrotnie go przesłuchiwali, grożąc m.in. usunięciem ze szkoły oraz komplikacjami w czasie egzaminu maturalnego.
W związku z antykomunistyczną działalnością oraz członkostwem w FMW, ks. Krzysztof Zdziarski od 16 grudnia 1986 r. do lutego 1990 r. był kontrolowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków