Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Jankowski
ur. w 1956 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Krzysztof Jankowski w dniach 13-15 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego, współorganizował strajk na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. Drukował odezwy i ulotki „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów wzywające do protestów. 20 grudnia 1981 r. został aresztowany wraz z działaczami „Solidarności” z Trójmiasta. 3 lutego 1982 r. został skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Osadzony w Zakładzie Karnym w Koronowie, następnie w Potulicach. 
Od 21 grudnia 1982 r. uzyskał zgodę na przerwanie wykonywania kary, aby móc kontynuować naukę. W 1983 r. został objęty amnestią. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej