Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Leonard Moszyński
ur. w 1956 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz inicjatorem powstania organu prasowego NZS. Organizował na uczelni spotkania z działaczami NSZZ „Solidarność", kolportował wydawnictwa bezdebitowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał swej działalności. Został internowany 7 maja 1982 r., do 24 lipca 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu i Uhercach. W latach 1980-1985 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN