Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Roman Mariusz
Mariusz Andrzej Roman
ur. w 1969 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

W drugiej połowie lat 80. był jednym z czołowych działaczy Federacji Młodzieży Walczącej na Pomorzu, członkiem władz krajowych oraz animatorem działań tej organizacji w Gdyni. Początkowo był członkiem redakcji gdańskiego pisma FMW „Monit” – w Regionie Gdańskim, wydawanego od grudnia 1984 r. Jednak po zainicjowaniu przez niego utworzenia Regionu FMW Pomorze Wschodnie rozpoczął wydawanie w Gdyni „Antymatyki”, które ukazywało się jako bezdebitowe pismo regionalne (wcześniej w latach 1985–1986 był redaktorem pisma o tym samym tytule, oficjalnie wydawanego w IV LO w Gdyni, które zostało zawieszone zawieszonego decyzją dyrekcji tej placówki na skutek interwencji władz). 
Inicjował wydawanie szeregu pism (które często także drukował) szkolnych w Gdyni oraz pism FMW o szerszym oddziaływaniu, m.in.: „Wolni” w Wejherowie, „Strzelec” w Chojnicach, „Cambridge” w Sopocie oraz ‘Piłsudczyk” w Gdańsku. Zajmował się również kolportażem pism i materiałów wydawanych przez inne organizacje.
Od 1987 r. rozpoczął współpracę i działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej, wydawał sygnowane przez tę partię pismo młodzieżowe „Szaniec”. 
12 lutego 1988 r. został zatrzymany wraz z grupą kilku osób na dworcu PKP w Gdańsku podczas rozrzucania ulotek. Następnego dnia Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska skazało go na karę grzywny, pokrycie kosztów postępowania i podanie treści orzeczenia do wiadomości publicznej r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

publikacji:

Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990. Pod red. Marka Wierzbickiego. IPN. Warszawa 2010