Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Zyzik
ur. w 1954 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018

Biogram

Prowadził działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”.  W dniu 01.05.1983 r. współorganizował i uczestniczył  w  kontrpochodzie  w Kielcach. Dnia03.05.1983 r. został zatrzymany, a 05.05.1983 r. prokurator zastosował wobec Jana Zyzika areszt tymczasowy na okres 2 miesięcy. W dniu 01.07.1983 r. przedłużono areszt tymczasowy  do dnia 03.08.1983 r., natomiast 07.07.1983 r. uchylono areszt tymczasowy wobec Jana Zyzika. 28.07.1983 r. na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r. prowadzone postępowanie karne zostało umorzone. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej